Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaehdot 25.5.2018 alkaen (GDPR), päivitetty 10.4.2024

Yleistä

LuntaGO Trading Finland on Paperplast Oy:n omistama ja hallinnoima sivutoiminimi. Paperplast Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn. LuntaGO-verkkokauppamme oma tili-sivulla voit halutessasi muuttaa ja rajata tietojesi käyttöä.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

LuntaGO Trading Finland/Paperplast Oy (Y-tunnus: 0565712-4) Lekatie 1 35800 Mänttä

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: info@luntago.fi tai info@paperplast.fi.

Asiakkaan tietojen keräys

 • Käyttäjän itsensä antamat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
  • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä luotonantajan kanssa. Kuluttaja-asiakkaan henkilötunnus ei tule LuntaGO:n tai Paperplast Oy:n tietoon!
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Laskutusosoitteet
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
  • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista LuntaGO-verkkokaupasta ostettaessa.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Kolmansilta osapuolilta saamistamme henkilötiedoista ilmoitamme tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti ensimmäisessä yhteydenotossa asiakkaaseen tai viimeistään kuukauden sisällä henkilötietojen vastaanotosta.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • LuntaGO Trading Finlandin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja LuntaGO Trading Finlandin/Paperplast Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Tietojen suojaus

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

LuntaGO Trading Finland/Paperplast Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen käyttäminen

Asiakastietoihin on pääsy vain LuntaGO Trading Finlandin/Paperplast Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:

LuntaGO Trading Finland/Paperplast Oy (Y-tunnus: 0565712-4) Lekatie 1 35800 Mänttä

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa LuntaGO Trading Finlandin/Paperplast Oy:n järjestelmistä. Poisto on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa asetuksiasi oma tili-sivulla.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Omien tallennettujen tietojen tarkastaminen

Voit pyytää LuntaGO Trading Finlandin/Paperplast Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: info@luntago.fi tai info@paperplast.fi.

Omien asiakastietojen käytön asetukset ja rajoitukset

LuntaGO/Paperplast Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja vaihtoehdot löydät oma tili-sivulta. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää asiakaspalvelua poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä puh. 0207 479 990.

Huom! Joissain tapauksissa lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikkakumppaneille
 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • Tuotteen toimittajalle suoratoimitustuotteita tilattaessa
 • Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

LuntaGO/Paperplast Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin. Tutustu yksityisyystoimintoihin oma tili-sivulla.

Evästeet kaupan sivuilla

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Välttämättömiksi evästeiksi luokitellaan evästeenhallinnan käyttöönoton yhteydessä aina oletuksena tietyt evästeet, joiden käyttöä käyttäjä ei voi hylätä. Niistä ensimmäinen on MyCashflow’n oma eväste (MCFS) kävijän istuntoon liittyen, jotta esimerkiksi kaupan tärkeimmät toiminnot, kuten ostoskori toimivat oikein. 

Toinen välttämättömäksi luokiteltu eväste on Googlen reCAPTCHA-toiminnon eväste (_GRECAPTCHA). reCAPTCHA-palvelu auttaa suojaamaan verkkosivustoja roskasisällöiltä sekä sivustojen väärinkäytöltä. Perusteena evästeen luokittelemisesta välttämättömiin on, että MyCashflow’lla on velvollisuus pyrkiä estämään roskasisällön lähettäminen esimerkiksi verkkokaupan lomakkeiden kautta.On myös mahdollista luokitella ReCAPTHCA-palvelun eväste kauppaan valinnaiseksi toiminnalliseksi evästeeksi CookieFirst-palvelun asetusten kautta. Tällöin tulee kuitenkin huomioida, että mikäli kaupan käyttäjä ei hyväksy toiminnallisia evästeitä, eivät esimerkiksi seuraavat toiminnot toimi kaupassa kyseisellä käyttäjällä:

 • Asiakastilin luonti verkkokauppaan
 • Kanta-asiakkaaksi rekisteröityminen
 • Uuden salasanan pyyntö asiakastilille
 • Viestin lähettäminen yhteydenottolomakkeen kautta
 • Uutiskirjelistalle liittyminen
 • Ostoskorin jakaminen

Lisäksi välttämättömäksi evästeeksi luokitellaan CookieFirst-kyselyn eväste, jotta suostumustiedot voidaan käsitellä verkkokaupassa.

Oikeus tietosuojaselosteen muuttamiseen

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: info@luntago.fi tai info@paperplast.fi

Muissa asioissa auttaa asiakaspalvelumme: info@luntago.fi tai info@paperplast.fi

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 19.6.2019 alkaen.

Verkkokauppa

LuntaGO Trading Finland
Lekatie 1
35800 Mänttä

0207 479990
info@luntago.fi
www.luntago.fi
0565712-4

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Klarnan shoppailupalvelun käyttöehdot

Nämä ehdot muodostavat sopimuksen Klarna Bank AB (publ):n, mukaan lukien sen ulkomaisten sivuliikkeiden, (“Klarna” tai “me”) ja sinun välillä, kun käytät Klarnan palveluita ja tuoteominaisuuksia, jotka on kuvattu näissä ehdoissa, joita voidaan muuttaa aika ajoin (“Palvelu”). Ryhdyt tämän Palvelun käyttäjäksi ja solmit sopimuksen Klarnan kanssa hyväksymällä nämä ehdot. Joka kerta kun käytät Palveluamme, sinun katsotaan hyväksyvän näiden ehtojen kulloinkin voimassa olevan version.

Näiden ehtojen ajantasainen versio on aina saatavilla Klarna-sovelluksessa ja Klarnan verkkosivuilla. Voit myös ladata ehdot täältä.

Palvelun kuvaus

Klarnalle ostosten tekemisessä ei ole kyse vain mahtavien tuotteiden löytämisestä ja niiden maksamisesta, vaan myös onnistuneesta ostokokemuksesta suosikkikaupassasi, uudesta huippumodernista sovelluksestamme ja paljon muusta - yksinkertaisesti sanottuna: smooothista kokemuksesta sekä ennen oston tekemistä että sen jälkeen. Näissä ehdoissa kerrotaan tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Jos käytät Klarnan maksutapoja, niihin sovelletaan lisäksi omia ehtojaan.

1. ESITÄYTTÖ JA SUOSIKIT

Jotta ostokokemuksesi olisi mahdollisimman smoooth, tallennamme ja esitäytämme osan tiedoistasi tiettyihin lomakkeisiin, kun teet ostoksia. Näin säästät aikaa ja voit keskittyä tärkeämpiin asioihin kuin samojen tietojen täyttämiseen uudestaan ja uudestaan. Selitämme alla tarkemmin, miten tämä toimii.

Esitäyttö syötettyjen tietojen perusteella

Kun käytät Klarnan Palvelua, saatamme kysyä joitain tietojasi, kuten nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta, syntymäaikaa tai henkilötunnusta. Tallennamme nämä tiedot järjestelmäämme, jotta seuraavalla kerralla sinun tarvitsee antaa meille vain osa näistä tiedoista, kuten sähköpostiosoite ja postinumero tai henkilötunnus (maasta riippuen), ja me täytämme loput tiedot.

Esitäyttö Klarnan evästeen avulla

Toinen tapa esitäyttää tietosi on asettamalla Klarnan eväste laitteellesi (tietokoneelle, tabletille, matkapuhelimeen tms.). Voit valita, haluatko tallentaa tietojasi, kuten nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, syntymäajan tai henkilötunnuksen sekä korttitiedot Klarnan Palveluun. Jos päätät tallentaa tietoja, haemme evästeen avulla tietosi järjestelmästämme, ja voimme esitäyttää ne, kun teet ostoksia Klarnan kautta.

Lisätietoja evästeiden käytöstä saat evästeselosteestamme.

Estä esitäyttö

Jos et halua käyttää esitäyttöominaisuuksia, voit ottaa meihin yhteyttä, ja otamme ne pois käytöstä. Voit myös estää ne Klarna-sovelluksesta tai muuttamalla esitäyttöasetuksia oston aikana. Voit milloin tahansa poistaa kaikki evästeet laitteeltasi, mikä poistaa myös Klarnan evästeet.

Esitäyttö ostaessa suoraan Klarnan sovelluksesta

Kun teet ostoksia suoraan Klarnan sovelluksessa, voimme myös esitäyttää tietosi sivustolle, jolla teet ostoksia. Tämä on mahdollista, kun olet kirjautuneena sovellukseen ja tiedämme, että sinä teet ostokset.

Esivalitut suosikkipalvelut

Jotta ostokokemuksesi olisi vieläkin smooothimpi, voimme esivalita sinulle sen maksutavan, jonka uskomme aiempien ostojesi perusteella olevan suosikkipalvelusi. Saatat kuitenkin voida käyttää myös muita palveluja, jos haluatkin käyttää eri maksutapaa kuin sitä, jonka esivalitsimme sinulle.

2. KLARNAN SOVELLUS

Klarnan sovellus, jota voi käyttää mobiilisovelluksena tai internetportaalin kautta, on ostosavustajasi, joka pitää sisällään kaikki Klarna-ostoksesi sekä muut Klarnan tarjoamat upeat toiminnot. Klarnan sovelluksessa voit muun muassa maksaa ostoksesi ja seurata lähetyksiä. Osa näistä toiminnoista aktivoituvat, kun lataat sovelluksen tai kirjaudut internetportaaliin, kun taas osan voit ottaa itse käyttöön kirjauduttuasi. Ominaisuudet vaihtelevat maittain. Klarna haluaa tarjota sinulle parhaan shoppailukokemuksen ja mahdollisuuden hakea lukuisia kauppoja Klarna-sovelluksessa. Meillä ei aina ole liikesuhdetta kaikkien Klarna-sovelluksessa näkemiesi tai sen kautta löytämiesi kauppojen kanssa. Näiden osalta Klarna vain ohjaa sinut kaupan verkkosivuille selaimen tai hakukoneen tavoin. Klarna päivittää sovellusta jatkuvasti uusilla ja parannetuilla ominaisuuksilla. Tässä muutamia ominaisuuksia, joista olemme ylpeitä:

 • Klarna-ostosten ja maksutapahtumien katselu
 • Maksutapahtumien hallinnoiminen
 • Helppo yhteydenpito Klarnan kanssa

Esimerkkejä muista ominaisuuksista, jotka ovat saatavilla joissain maissa:

 • Shoppailupalvelut, kuten hakutoiminnot, yhteenveto sellaisista kaupoista, joista uskomme sinun pitävän, samoin kuin yksilöllisiä suosituksia, tarjouksia ja muuta sisältöä.
 • Tilausten, toimitusten tai lähetysten seuranta
 • Tuotteiden palautukset ja hyvitykset
 • Henkilökohtaisen talouden tarkastelu ja hallinta
 • Avustaja, joka auttaa sinua täyttämään tietoja (kuten maksutapa, korttitiedot, toimitusosoite) esitäyttöpalvelun avulla.
 • Ostostesi hiilijalanjälki
 • Maksutapahtumien, ostosten, kuittien, kuvien ja muun materiaalin esittely ja tallentaminen
 • Niiden tilausten tarkastelu, jotka on tehty sellaisten kauppojen kautta, jotka eivät ole Klarnan yhteistyökumppaneita
 • Kokoelmien luominen haluamistasi tuotteista ja palveluista ja niiden jakaminen
 • Klarnan tytäryhtiöiden (Sofort GmbH, Billpay GmbH ja Klarna GmbH) kautta tehtyjen maksutapahtumien katseleminen. Voit käyttää tätä toimintoa vasta kirjauduttuasi jonkin tytäryhtiön palveluun. Transaktiotiedot (esimerkiksi nimi, osoite, tilinumero/IBAN, maksun syy, päiväys ja summa, tilaustiedot) toimitetaan tällöin Klarnalle.

Klarnan sovelluksen käyttäjänä voit oman harkintasi mukaan ladata, julkaista ja jakaa sisältöä, esimerkiksi kokoelmia, kuvia tai käyttäjänimesi. Hyväksyt, että jakamalla sisältöä julkaiset sen, mikä tarkoittaa, että sinua koskeva sisältö tulee näkyviin muille, ja sitä voidaan käyttää tai jakaa edelleen.

Voit ladata, julkaista tai jakaa vain sellaista sisältöä, jonka käyttämiseen tällaisessa yhteydessä sinulla on oikeus, ja joka ei riko lakia, tätä sopimusta tai kolmansien osapuolten oikeuksia.

Sitoudut siihen, ettet lataa, julkaise tai jaa sisältöä, joka on laitonta, petollista, loukkaavaa, uhkaavaa, toisten oikeuksia rikkovaa tai rikollista (kuten kiihottamista kansanryhmää vastaan, lapsipornografista ja laitonta väkivallan kuvausta), etkä levitä sisältöä, joka sisältää viruksia, Troijan hevosia, vakoiluohjelmia, mainosohjelmia, haittaohjelmia tai muuta haitallista tai vahingollista ohjelmointia, ei-toivottuja mainoksia tai muuta häirintää.

Klarnalla on oikeus valvoa, tarkistaa, oikaista, inaktivoida tai poistaa sisältöä ilman erillistä ilmoitusta sinulle tai kolmansille osapuolille oman harkintansa mukaan.

Olet yksin vastuussa sisällöstä jonka lataat, julkaiset tai jaat, ja hyväksyt olevasi vahingonkorvausvelvollinen sekä vapauttamaan Klarnan vastuusta liittyen lataamaasi, julkaisemaasi tai jakamaasi sisältöön, mukaan lukien mahdolliset kolmansien osapuolten vahingonkorvausvaatimukset Klarnaa kohtaan.

3. AIEMMAT TAPAHTUMAT

Säilytämme tiedot ostoksistasi ja maksutapahtumistasi Klarna-sovelluksessa. Osana näiden ehtojen mukaisesti toimitettavaa Palvelua Klarna näyttää sinulle tietoja ostoksistasi ja maksutapahtumistasi sovelluksessa.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten Klarna käsittelee näitä tietoja sekä muita tietoja, joita meillä on sinusta, voit tutustua tietosuojaselosteeseemme.

4. TARJOUKSET JA EDUT

Klarna voi tarjota sinulle tarjouksia ja etuja, kuten alennuksia, erikoistapahtumia, ennakkomyyntejä, myynninedistämistä, myyjien tarjouksia, tuotenäytteitä ja ilmaislahjoja. Sinulle tarjotut tarjoukset ja edut riippuvat aiemmasta asioinnistasi, kuten ostojen määrästä, ostosummista tai Klarnan Palvelun käytöstä.

Maksaako Palvelu jotain?

Näissä ehdoissa kuvattu Palvelu on ilmainen. Huomaathan kuitenkin, että tiettyjen Klarnan tarjoamien maksutapojen käyttöön voi liittyä korkoja tai muita maksuja. Tutustu siis huolella maksutapakohtaisiin tietoihin.

Palvelun kehittäminen

Kehitämme Palveluamme koko ajan edelleen voidaksemme tarjota sinulle vieläkin smooothimman asiakaskokemuksen. Tämä voi edellyttää muutosten tekemistä näihin ehtoihin. Tässä tapauksessa sinua pyydetään hyväksymään uudet ehdot ennen kuin voit jatkaa Palvelun käyttöä.

Tietosuoja ja henkilötietosi

Jos olet luovuttanut meille lataamalla, julkaisemalla tai jakamalla sellaisia tietoja Klarna-sovelluksessa, joista käy ilmi esimerkiksi uskonnollinen, poliittinen tai filosofinen vakaumuksesi, ammattiliiton jäsenyys tai terveydentila, sukupuolielämää koskevia tietoja tai seksuaalinen suuntautuminen (ns. erityiset henkilötietoryhmät, EU-asetuksen 2016/679 (”GDPR”) nojalla), annat nimenomaisen suostumuksen meille käsitellä tietojasi Palvelumme suorittamiseksi.

Tietosuojailmoituksessamme kuvataan tarkemmin, kuinka käsittelemme henkilötietojasi tarjotessamme Palvelua. Sieltä löydät myös lisätietoja henkilötietoihin liittyvistä oikeuksistasi sekä yhteystietomme, mikäli sinulla on kysymyksiä.

Korttimaksut

Kun teet oston Klarnalla, voit asettaa ja käyttää erilaisia rahoituslähteitä, kuten debit-, luotto- tai prepaid-kortteja. Valitsemasi rahoituslähde on tallennettuna Klarna-käyttäjätiliisi, kunnes muutat sitä tai poistat sen käyttäjätilistäsi tai käyttäjätilisi poistetaan. Kun tallennat korttitietosi Klarnalle, valtuutat Klarnan veloittamaan tätä rahoituslähdettä jatkossa, kun teet ostoksia Klarnalla. Sinua ei veloiteta ennen kuin teet ostoksen. Jos ensisijaista rahoituslähdettäsi ei pystytä veloittamaan ostoksen yhteydessä, mukaan lukien luottojen maksusuunnitelmat tai toistuvaislaskutettavat tilaukset, jos sellaisia on, valtuutat Klarnan yrittämään veloittaa muita Klarna-käyttäjätiliisi tallennettuja kortin rahoituslähteitä.

Sinun velvollisuutesi

Sinun tulee aina antaa oikeat tiedot ja käyttää omia henkilötietojasi. Kaikenlainen muiden henkilöiden tietojen käyttäminen tai muuten sellaisten henkilötietojen käyttäminen, joita sinulla ei ole oikeutta käyttää tai Palvelun käyttö muulla poikkeavalla tavalla on väärinkäyttöä. Kaikki väärinkäyttöä tai epäiltyä väärinkäyttöä koskevat tiedot voidaan tallentaa, ja niitä voidaan käyttää tulevissa riskinarvioinneissa ja asianomaisten suojelemiseksi. Klarnalla on oikeus estää Palvelun käyttö.

Jos tallennat tai jaat sisältöjä (esimerkiksi kuvia, tekstiä, kuitteja, tietoa tuotteista, palveluista tai toimituksista tai muuta sisältöä) Klarnalle, myönnät Klarnalle oikeuden käyttää ja näyttää tällaista sisältöä tarjotessaan Palvelua ilman korvausvelvollisuutta. Meillä on oikeus poistaa kaikki tallentamasi tai jakamasi sisältö, jos meillä on siihen lain mukaan velvollisuus, tai jos pidämme sitä loukkaavana, sopimattomana, laittomana, muiden oikeuksia loukkaavana tai muuten kyseenalaisena. Olet yksin vastuussa kaikesta tallentamastasi tai jakamastasi sisällöstä. Tiedostat ja hyväksyt, että Klarna voi sulkea tai inaktivoida Klarna-sovelluksesi, mikäli lataat, tuot tai jaat sisältöä joka on herjaavaa, uhkaavaa tai loukkavaa, joka rikkoo, tai jonka Klarna voi kohtuudella olettaa rikkovan, lakia tai sopimustasi Klarnan kanssa.

Ulkopuolisten tarjoamat palvelut

Jotkut käyttämistäsi toiminnoista, esimerkiksi toimitusten seuranta, saattavat käyttää palveluita, jotka toimittaa jokin kolmas osapuoli. Logistiikkayritysten seurantapalvelut ovat esimerkki tällaisesta palvelusta. Kun käytät toimintoja, jotka riippuvat kolmansien osapuolien tarjoamista palveluista, valtuutat Klarnan hyödyntämään näitä palveluja puolestasi.

Google Maps -palvelun käyttöön Klarnan sovelluksessa (esimerkiksi etsiessäsi osoitetta osoitekentässä) sovelletaan Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service -ehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa https://maps.google.com/help/terms_maps.html, ja Googlen tietosuojaselostetta osoitteessa https://www.google.com/policies/privacy/.

Lisäksi, estääksemme Klarnan sovelluksen väärinkäytön verkkoportaalin kautta, Klarna voi käyttää reCAPTCHA -sovellusta, jolloin sovelletaan Googlen palveluehtoja ja tietosuojakäytäntöä.

Klarna-sovellus on saatavilla kolmansien osapuolten tarjoamilta jakelualustoilta (“Sovelluskaupat”). Sinun pitää ehkä olla rekisteröitynyt Sovelluskauppaan. Klarna ei voi vaikuttaa Sovelluskauppojen ylläpitäjien tapaan kerätä, käsitellä ja käyttää henkilötietoja.

Sopimuksen kesto ja päättyminen

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sitä sovelletaan, kunnes jompi kumpi osapuolista irtisanoo sen, ja se voidaan irtisanoa koska tahansa. Et voi kuitenkaan irtisanoa tätä sopimusta, jos sinulla on maksamaton maksu, tai jos käytät jotain Klarnan tarjoamaa palvelua, joka on voimassa määräajan (joka ei ole päättynyt) tai palvelua, jossa on irtisanomisaika, joka ei ole päättynyt. Huomaathan, että kun sopimus on irtisanottu, et voi enää käyttää Palvelua tai mitään Klarna-sovelluksen ominaisuuksia tai muita ominaisuuksia, jotka ovat saatavilla Klarna-sovelluksen kautta

Sähköinen viestintä

Käyttämällä Palveluamme suostut siihen, että Klarna käyttää sähköisiä viestintäkanavia ollessaan yhteydessä sinuun. Maksutiedot, ehdot, laissa vaaditut ilmoitukset ja muut tiedot voidaan toimittaa sinulle sähköisesti muun muassa Klarnan verkkosivuston tai sovelluksen kautta taikka sähköpostitse meille antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Huolehdithan, että Klarnalla on ajantasainen sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi, jotta voimme olla sinuun yhteydessä sähköisesti. Jos sinun tarvitsee päivittää ensisijainen sähköpostiosoitteesi, voit tehdä muutoksen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos sinulla on kysyttävää sähköisestä viestinnästä, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Luovutus tai siirto

Sinulla ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää näiden ehtojen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi kenellekään muulle. Me voimme luovuttaa tai siirtää nämä ehdot tai minkä tahansa näiden ehtojen mukaisen oikeuden tai velvollisuuden kolmannelle osapuolelle milloin tahansa sillä edellytyksellä, että ehdot eivät sen johdosta muutu sinulle epäedullisemmiksi.

Klarna

Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, puhelinnumero : +46 8 120 120 00, faksi: +46 8 120 120 99, sähköpostiosoite: asiakas@klarna.fi, on ruotsalainen pankki, joka on merkitty Ruotsin yritysrekisteriin yritystunnuksella 556737-0431. Toimitusjohtaja on Sebastian Siemiatkowski. Klarna Bank AB (publ.):lla on Ruotsin Finanssivalvonnan (Finansinspektionen) myöntämä toimilupa luottolaitosten palveluiden tarjoamiseen. Tiedot Klarnan merkitsemisestä Ruotsin Finanssivalvonnan rekisteriin sekä siitä, missä maissa Klarnalla on oikeus tarjota palveluitaan, on Ruotsin Finanssivalvonnan kotisivuilla.

Reklamaatiot

Reklamaatioihin liittyvät tiedot saat osoitteesta www.klarna.fi. Käyttämällä Palveluamme suostut siihen, että Klarna toimittaa sinulle kaikki valituksia koskevat tiedonannot sähköisesti. Jos haluat tehdä Klarnasta reklamaation, voit toimittaa sen Klarnan asiakaspalvelusivuston kautta käyttämällä chat-toimintoa tai lähettämällä meille sähköpostia.

Jos teet meille valituksen, jota emme saa ratkaistua, voit ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakunnan kuluttajaneuvontaan, joka antaa opastusta ja sovitteluapua (puhelinnumero 029 5536901). Mikäli kuluttajaneuvonta katsoo, että asia on syytä viedä kuluttajariitalautakunnalle käsiteltäväksi, kuluttajaneuvonta ohjeistaa sinua raktaisupyynnön tekemisessä. Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja yritysten välisissä riidoissa (katso www.kuluttajariita.fi).

Mikäli olet tyytymätön asiasi käsittelyyn kuluttajariitalautakunnassa, voit viedä asian yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Voit myös tehdä reklamaation Klarnan palveluista Ruotsin kuluttajariitalautakunnalle (Allmänna reklamationsnämnden, ARN). ARN käsittelee kaikkien EU-maiden kuluttajilta saapuvat reklamaatiot. Meillä on velvollisuus osallistua ARN:n riidanratkaisuprosessiin. Voit lähettää reklamaatiosi ARN:lle ruotsiksi tai ODR-foorumin (ks. alla) kautta millä tahansa virallisella EU-kielellä, esimerkiksi suomeksi.

ARN:n yhteystiedot:

Verkkosivusto: http://arn.se/om-arn/suomi-mika-on-arn/

Postiosoite: Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sweden

ODR-foorumi

15.2.2016 alkaen Euroopan komissio tarjoaa foorumin verkkovälitteiseen riitojen ratkaisemiseen tuomioistuimien ulkopuolella (nk. ODR-foorumi). ODR-foorumi on keskitetty asiointipiste, jossa verkossa tapahtuvasta myynnistä ja palvelusopimuksista syntyvät riidat voidaan ratkaista tuomioistuimien ulkopuolella. ODR-foorumin löydät tämän linkin kautta: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Klarnan sähköpostiosoite täytetään automaattisesti ODR-forumissa. Valituksesi lähetetään tällöin toimivaltaiselle kuluttajariitakeskukselle.

Viimeksi päivitetty 15.9.2021.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

LuntaGO Trading Finland
Lekatie 1
35800 Mänttä

0207 479990
info@luntago.fi
www.luntago.fi
0565712-4

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Palautusehdot

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.